ปฏิทินการใช้รถ

มกราคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันปีใหม่
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5
6 7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
มีรายการจอง
 
12
13 14 15 16
วันครู
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-4119

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ -แผนการใช้รถประจำเดือน -   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
รายละเอียด

นข-3829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ -แผนการใช้รถประจำเดือน -   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.
รายละเอียด

นข-3944

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ -แผนการใช้รถประจำเดือน -   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ สำรวจแหล่งบริการทางเพศ
รายละเอียด

นข-4119

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ -แผนการใช้รถประจำเดือน -   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ส่งเลือดตรจหาแอลกอฮอล์
รายละเอียด

นข-3944

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ -แผนการใช้รถประจำเดือน -   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ สำรวจแหล่งบริการทางเพศ
รายละเอียด

กจ 3077

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ -แผนการใช้รถประจำเดือน -   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการ นวด สปา
รายละเอียด

นข-3944

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ -แผนการใช้รถประจำเดือน -   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ สำรวจแหล่งบริการทางเพศ
รายละเอียด

กจ 3077

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ -แผนการใช้รถประจำเดือน -   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ร่วมพิธีรับมอบอาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
รายละเอียด

นข-2735

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ -แผนการใช้รถประจำเดือน -   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ร่วมพิธีรับมอบอาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
รายละเอียด

นข-3829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ -แผนการใช้รถประจำเดือน -   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ร่วมพิธีรับมอบอาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ